Eil. Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Telefonas

Mokomosios grupės

Amžius

1.

Arūnas Miškinis

8 650 16455

Pr. rengimo grupė

Pr. rengimo grupė

2004 m. ir jaun. mišri

2002 ir jaun. mišri

2.

Evelina Navašinskaitė

8 684 91708

Pr. rengimo grupė

Pr. rengimo grupė

2003 ir jaun. mišri

2008-2010 mišri

Arūnas Miškinis

Powered by JS Network Solutions