Ukmergės sporto centro istorija

1953 m. įkurtos pirmosios Švietimo ministerijos sporto mokyklos, jų tarpe ir Ukmergės vaikų bei jaunių sporto mokykla (VJSM). Vėliau ji buvo pavadinta Ukmergės sporto mokykla. Pirmasis VJSM direktorius – V. Judickas.

Įkūrus Ukmergėje sporto mokyklą veikė 3 skyriai – lengvosios atletikos, krepšinio ir gimnastikos skyriai. VJSM lankė 150 moksleivių ir dirbo 4 treneriai. Vėliau palaipsniui daugėjo sporto šakų ir moksleivių skaičius. Nelengva buvo mokyklos kūrimosi pradžia, juo labiau, kad ji neturėjo savo sporto bazės. Nedidelė A. Gudaičio – Guzevičiaus vid. mokykla savo sporto salėje priglaudė VJSM krepšininkus bei gimnastus, o lengvaatlečiams teko naudotis I vid. mokyklos patalpomis. Darbo sąlygos pastebimai pagerėjo nuo 1957 metų gavus dabartines patalpas, nors tuo metu dar nebuvo būtinų įrengimų. Ilgainiui jos buvo pilnai pritaikytos. VJSM moksleiviams mielai duris atveria mokyklų sporto salės.

1978 m. VJSM vadovu paskirtas Vytautas Tutlys, kuris vadovauja ir iki šių dienų.

2009 m. reorganizavus Ukmergės sporto mokyklą ir Ukmergės miesto stadioną įsteigtas Ukmergės sporto centras (USC). Atsižvelgiant į specifines Ukmergės rajono sąlygas, tradicijas, turimas sporto centro patalpas ir sporto bazes, pasiektus rezultatus, turimus reikiamos kvalifikacijos trenerius-sporto mokytojus Sporto centre kultivuojamos šios sporto šakos- krepšinio, futbolo, dziudo, stalo teniso, plaukimo, lengvosios atletikos, šachmatų. 2014 m. USC lanko 788 moksleiviai ir dirba 29 treneriai-sporto mokytojai.

USC puoselėjamos senos ir kuriamos naujos tradicijos. Kasmet renkami geriausi jaunučių, jaunių sportininkų dešimtukai, pagerbiami aktyviausi rajono sporto bendruomenės atstovai, klubų geriausi sportininkai.

Sporto centras organizuoja įvairius renginius tiek savo centro auklėtiniams, tiek kitų mokyklų bei organizacijų mokiniams, tiek ir plačiai visuomenei. Be tradicinių sporto šakų turnyrų, čempionatų žaidynių, pirmenybių, Ukmergės sporto centras organizuoja šiuose renginius: krepšinio, dziudo, futbolo, plaukimo šventes, naujametinę šventę, naujų mokslo metų, mokslo metų pabaigos renginius ir kt.

Eilė renginių yra tapę šalies tradicinėmis sporto šventėmis, kuriose dalyvauja daug Lietuvos miestų atstovų. Tradiciniais tapę yra šie turnyrai: šachmatų turnyras, skirtas A. Molevičiui atminti, Respublikinis Kalėdinis šeimų futbolo turnyras, bėgimas „Pabaiskas-Ukmergė“, skirtas Vasario 16-osios dienai paminėti, mišrus futbolo turnyras, skirtas Kovo 11-osios dienai paminėti, kuriame dalyvauja ir Lietuvos Seimo futbolo komanda.

Respublikinis Kalėdinis šeimų futbolo turnyras ir futbolo turnyras, skirtas Kovo 11-osios dienai paminėti jau švenčia 10-ąjį jubiliejų.

Powered by JS Network Solutions