VIZIJA

Ukmergės sporto centras – tai moderni sporto organizacija, pilnai aprūpinta įvairia įranga ir sportiniu inventoriumi, sudaranti optimalias sąlygas sportuoti sportininkams ir siekti aukštų sportinių rezultatų, teikianti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono bendruomenei, turinti aukštos kvalifikacijos specialistus.

STRATEGINIAI TIKSLAI

  • Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams ir kitiems rajono gyventojams laisvalaikio užimtumui ir sportui bei sveikatos stiprinimui.

Tikslui siekti numatyta viena programa:

01 – Kūno kultūros ir sporto plėtros programa.

  • Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus sportininkus, siekiant deramai atstovauti rajonui ir Lietuvai įvairaus lygio varžybose.

Tikslui siekti yra numatytos dvi programos:

02 – Sporto šakų plėtros programa;

03 – Ukmergės sporto bazių plėtros programa.

UKMERGĖS SC FUNKCIJOS

  • Papildomo ugdymo proceso organizavimas mokiniams per 7 rajone pripažintas sportinės veiklos strategines sporto šakas – dziudo, futbolas, krepšinis, stalo tenisas, plaukimas, šachmatai, lengvoji atletika.
  • Sportinės veiklos koordinavimas rajone (sporto klubai, kaimo seniūnijos, BLM).
  • Paslaugų teikimas (sporto salė ir aikštynai).
  • Varžybų ir kitų sportinių renginių vykdymas.
  • Informacijos ir metodinės pagalbos teikimas suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.
Powered by JS Network Solutions